SI
Show menu

Prijava

Prostor je omejen, zato si čimprej zagotovite svoj razstavni prostor. 

Veljavna prijavna dokumentacija vsebuje:

1. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu.
2. Razlagalno besedilo v slovenskem jeziku (ne več kot 500 znakov). V besedilu naj bodo opredeljene osnovne značilnosti, posebnosti in prednosti izdelka.
3. Predstavitev izdelkov (format JPG ali PDF, primerne resolucije za splet, velikost ne sme presegati 3 MB).   
4. V primeru, da imate izdelan prototip ali model: vsaj eno digitalno fotografijo primerne resolucije za tiskane medije (format JPG, daljša stranica naj ima najmanj 21 cm oz. 300 dpi pri velikosti 1:1).

Obrazec za oddajo prijavne dokumentacije najdete na spodnji povezavi ...

Spletni obrazec

Rok za prijavo: 12. oktober 2020
Postavitev razstavnih prostorov: 7. – 10. november 2020

Postavitev razstave

Prijavitelje, ki se bodo pravočasno prijavili in zadostili osnovnim predstavitvenim kriterijem, bomo do ponedeljka, 19. oktobra 2020 preko spletne pošte povabili k postavitvi razstave. 

Za postavitev razstave bo vsak razstavljavec dobil svoj brezplačen razstavni prostor, ki bo vseboval:

  • talno markacijo v izmeri 3 x 3 m
  • enovito podlago za vse razstavljavce
  • enotno označitev posameznega razstavnega prostora opremljeno z imenom razstavljavca in projekta
  • primerno osvetlitev 

Vsak razstavljavec si nato svoj razstavni prostor še samostojno in poljubno uredi. Poleg plakatov so za boljšo predstavitev ideje zaželjeni tudi prototipi in modeli. 

Postavitev razstave:
 od 7. do 10. novembra 2020