SI
Show menu

Prijava I

1. Predprijava

Prostor je omejen, zato si s predprijavo zagotovite razstavni prostor. Izpolnite prijavnico o udeležbi z osnovnimi podatki.

Skrajni rok oddaje predprijave je 12. september 2017.

Oddaja predprijavepovezava

2. Oddaja prijavne dokumentacije

1. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu.

2. Razlagalno besedilo v slovenskem jeziku (ne več kot 500 znakov). V besedilu naj bodo opredeljene osnovne   značilnosti, posebnosti in prednosti izdelka.

3. Predstavitev izdelkov (format JPG ali PDF, primerne resolucije za splet, velikost ne sme presegati 3 MB).   

4. V primeru, da imate izdelan prototip ali model: tri digitalne fotografije primerne resolucije za tiskane?medije (format JPG, daljša stranica naj ima najmanj 21 cm oz. 300 dpi pri velikosti 1:1).


Skrajni rok za oddajo prijavne dokumentacije je 2. oktober 2017.

Oddaja prijavne dokumentacijepovezava

3. Postavitev razstave

Prijavitelje, ki se bodo pravočasno prijavili in zadostili osnovnim predstavitvenim kriterijem, bomo do 12. oktobra 2017 preko spletne pošte povabili k postavitvi razstave. 

Za postavitev razstave bo vsak razstavljavec dobil svoj brezplačen razstavni prostor, ki bo vseboval:
  • talno markacijo v izmeri 2x3m
  • enovito podlago za vse razstavljavce
  • enotno označitev posameznega razstavnega prostora opremljeno z imenom razstavljavca in projekta
  • primerno osvetlitev
  •  

Vsak razstavljavec si nato svoj razstavni prostor še samostojno in poljubno uredi. Poleg plakatov so za bolšo predstavitev ideje zaželjeni tudi prototipi in modeli.

Postavitev razstave: 4. do 7. november 2017