SI
Show menu

Predstavitev razstavljavcev

Na seznamu so samo razstavljavci, ki so se odločili za tovrstno obliko predstavitve.  Celoten seznam razstavljavcev je na volju v katalogu.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Razstavni prostor: B2K-1
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je edina ustanova v Sloveniji, ki izvaja (temeljno in a...