SI
Show menu

Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Kontaktni podatki
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 320 3602
fax: +386 1 25 72 297
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je edina ustanova v Sloveniji, ki izvaja (temeljno in aplikativno) raziskovalno in razvojno delo na področju lesarstva in edina institucija, ki izvaja študijske programe na področju lesarstva na visokošolski, univerzitetni in podiplomski stopnji.