SI
Show menu

Mesec oblikovanja

Festival Mesec oblikovanja je izvirna platforma za kritično vrednotenje, promoviranje in identificiranje pomembnih dosežkov na področju oblikovanja v Sloveniji in JV Evropi. S svojimi aktivnostmi proaktivno spodbuja razvoj kreativnih industrij s poudarkom na oblikovanju. Festival opozarja na ustvarjalni oblikovalski potencial v Sloveniji, ter ga sooča z ustvarjalnostjo drugod po Evropi.
 
Mesec oblikovanja raziskuje, vrednoti in rešuje bivanjske probleme, ko povezuje ustvarjalne subjekte v nova socialna in poslovna okolja. Ko potrošniški družbi postavlja nasproti družbo, temelječo na znanju in inovativnosti, skuša na izviren način najti odgovore na zagate poznega kapitalizma. Zato vztrajno spodbuja interdisciplinarni, medgeneracijski in medkulturni dialog  s tem, ko  ustvarja miselno okolje za ustvarjalno in inovativno prepletanje ustvarjalcev s podjetniško sfero in širšo družbo.
 
Vsakoletni festival, ki se je v 10 letih razvil v eno največjih, mednarodno prepoznavnih platform v regiji na področju kreativnih industrij s poudarkom na oblikovanju, dopolnjuje in združuje  dejavnosti in prizadevanja že obstoječih strokovnih organizacij. Namenjen je tako strokovni javnosti, posameznikom, ki delujejo v kreativnih panogah kot podjetjem ter širši javnosti, saj spodbuja kreativnost na vseh področjih, kjer je le ta lahko prisotna.

Spletna stran: www.mesecoblikovanja.com