SI
Show menu

Design Week Ljubljana

Teden oblikovanja Ljubljana je odprtokodni okvir za povezovanje in sodelovanje razvojno naravnanih podjetij, organizacij, skupin in posameznikov, ki razumejo pomen oblikovanja in njegov vpliv na prihodnost gospodarstva in družbe.
Oblikovanje in učinkovito upravljanje z njim je motor gospodarskega razvoja, ki krepi konkurenčnost, pomaga lansirati nove izdelke in izboljševati obstoječe, spreminja organizacijsko strukturo podjetij in postaja nepogrešljivo pri strateških odločitvah uprav. Najbolj je učinkovito, ko rešuje probleme, predvsem probleme strank, njegova moč pa je največja, ko v organizaciji zaživi kot kultura. Vsaki organizaciji, tako proizvodni kot storitveni, majhni, srednji ali veliki lahko poveča vrednost.
 
Spoznanje raznolike množice oblikovalskih pobud, skupnosti in organizacij v Sloveniji je, da lahko Teden oblikovanja Ljubljana učinkovito povezuje stroko in podjetja, odlično promovira inovativnost in rezultate interdisciplinarnega sodelovanja, vzpostavlja medgeneracijski in medkulturni dialog, dviguje konkurenčnost in ugled slovenskih blagovnih znamk, mesta in države, povečuje zaposljivost mladih ustvarjalnih ljudi ter odločilno prispeva k vzpostavitvi Ljubljane kot izjemno zanimive razvojno-eksperimentalne ustvarjalne prestolnice. In drugo spoznanje je, da to lahko naredimo le skupaj – in z ostalimi ustvarjalnimi žarišči iz JV Evrope in sveta bolj učinkovito opozarjamo na kreativni potencial mesta, države in regije. 

Ustanovitelja

Ustanovitelja blagovne znamke Design Week Ljubljana sta Gospodarsko razstavišče d.o.o. in Zavod Big.

Program

Program DWLj (2.82 MB)