SI
Show menu

Varno in zdravo na sejem

Navodila vsem udeležencem prireditev na GR »

Varno in zdravo na dogodke!

Izkušnje z epidemijo COVID-19 prepričljivo dokazujejo, da virtualna komunikacija še zdaleč ne more in ne sme nadomestiti živega stika. Čeprav so pri premagovanju epidemije COVID-19 zdravstveni pogledi izredno pomembni, smo prepričani, da je treba pri načrtovanju in organizaciji dogodkov iskati ustrezne nove modele, ki naj temeljijo na neposrednem, a varnem in zdravem stiku.

Prav zato smo na Gospodarskem razstavišču za obiskovalce, razstavljavce, organizatorje in zaposlene v svoje delo dosledno implementirali higienska priporočila NIJZ za dogodke. Hkrati pa smo tudi odgovorno in zavzeto sodelovali pri snovanju dodatnih ukrepov v industriji srečanj, ki jih je sprejel Zavod Kongresno turistični urad Slovenije. 

Gospodarsko razstavišče je v zvezi z doslednim upoštevanjem varnostih ukrepov glede epidemije COVID-19 prejelo certifikata VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE  kot prizorišče (1) in kot organizator dogodkov (2):


Za vas smo povzeli nekaj najpomembnejših rešitev za organizacijo varnega in zdravega dogodka na Gospodarskem razstavišču:

Navodila osebam na prizorišču – z njimi v naprej seznanimo obiskovalce in razstavljavce 

· vzdrževanje medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra

· nošenje maske v času, ko je to obvezno, v zaprtih javnih prostorih

· higiena kašlja

· umivanje rok

· minimalno dotikanje

· sledenje organiziranemu načinu gibanja

· posamično vstopanje v sanitarije

 

Omejitev obsega obiskovalcev (po obstoječi zakonodaji zaprosimo za predhodno soglasje NIJZ)  

· 10 m2/obiskovalca 

· do 500 obiskovalcev hkrati v posamični dvorani

· z raznimi spodbudami usmerjati obiskovalce v termine, ki so drugače manj obiskani

· štetje vstopa, izstopa obiskovalcev na dogodek, v dvorani, v podpornih prostorih

 

Dodatni tehnični ukrepi na prizorišču

· vhod in izhod sta ločena, enosmerno gibanje – kača

· širina hojnic pri razstavi najmanj 4 metre 

· brezstični nakupi

· razkuževanje predmetov po dotiku oziroma uporaba rokavic za enkratno uporabo, ki se  jih po uporabi odvrže

· cone čakanja za preprečevanje zastojev

· točke razkuževanja na večjem številu lokacij

· čim boljša označitev prizorišča za optimalno orientacijo

· organizacija izolacijskega prostora

· več košev za smeti

· posebni koši za osebne odpadke - robčke

· zagotovitev mask na vstopu za tiste, ki jih pozabijo

 

Dodatno čiščenje in pogosto razkuževanje točk dotika

Izdelan imamo seznam točk dotika, ki jih dežurno osebje redno razkužuje.

 

Prezračevanje

V času dogodka pa tudi montaže in demontaže izvajamo intenzivno prezračevanje s svežim zrakom (brez rekuperacije).

 

Protokol ravnanja na prizorišču in po dogodku v primeru identifikacije okužbe 

Sprejet imamo protokol ukrepanja, obveščanja ter dodatnih aktivnosti, če identificiramo okuženo osebo na prizorišču.