SI
Show menu

Predstavitev delujočega modela krožnega gospodarstva v Sloveniji

30. 10. 2017
Predstavljen bo primer o izkušnjah iz uspešne implementacije krožnega gospodarstva v Sloveniji – občina Kočevje. Podrobneje bodo orisane vse faze uvedbe, in sicer od zbiranja idej, načrtovanja, raziskav, ozaveščanje lokalnih deležnikov, usklajevanje z lokalnimi odločevalci, izdelava predlogov in rešitev, implementacije v prakso do uspešne uvedbe in delovanja. Prikazana bo gozdno-lesno predelovalna veriga, na novo postavljeni sušilnici za les, izdelek z dodano vrednostjo, sistem daljinskega ogrevanja na biomaso, lokalna samooskrba, zelena delovna mesta, pokušina kočevskih dobrot. Gl. spremljevalni program GI ZRMK.