ENSVET - Ambient Ljubljana – sejem pohištva
SI
Show menu

ENSVET

Sreda, 9. november

12:00 do 13:00
Skoraj nič energijske hiše
Ekonomski vidik gradnje skoraj nič energijske hiše. Pravilna zasnova sNEH in pasivnih objektov. Pregled gradbenih sistemov in cena gradnje glede na način gradnje in izbor materialov.
Svetovalec: Aleš Borut IVANKO 
        
13:00 do 14:00
Sprejemniki sončne energije
Pri solarnih sistemih za pripravo tople vode v družinskih hišah velja izpostaviti ekološke, ekonomske in praktične razloge za njihovo izvedbo: energija, ki je praktično zastonj, neodvisnost sistema od rasti cen na področju fosilnih goriv, prispevek k ohranitvi čistega okolja, delovanje brez hrupa in izpustov, dolga življenjska doba solarnih sistemov, dve tretjini letnega prihranka pri ogrevanju sanitarne vode, subvencije s strani države.
Svetovalec: mag. Ivan KENDA 

14:00 do 15:00
Male čistilne naprave
Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja.
Svetovalka: Nina REMIAŠ 

15:00 do 16:00
Predstavitev Eko sklada
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, specializiran za spodbujanje okoljskih naložb in izvajanje okoljske politike, ki jo določajo pristojna ministrstva.
Svetovalec: mag. Ivan KENDA

16:00 do 17:00
Varčevanje z vodo in učinkovita priprava tople sanitarne vode
Premalo se zavedamo, kako dragocena dobrina je voda. V kuhinji in kopalnici pogosto porabimo več vode, kot je v resnici potrebujemo. Na predavanju boste spoznali, kako lahko z upoštevanjem enostavnih nasvetov pričnete varčevati z vodo. Izvedli boste tudi, kateri so najprimernejši sistemi za pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ 

17:00 do 18:00
Enostavni energetski ukrepi
Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov pa se včasih izkaže, da večje investicije niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo strošek za energijo.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ 

Četrtek, 10. november
12:00 do 13:00
Ogrevanje stanovanjske stavbe in priprava tople vode s toplotno črpalko
Predstavljena bo toplotna črpalka kot sodoben agregat za ogrevanje stanovanjskih stavb in pripravo tople vode. Toplotne črpalke se danes vgrajujejo tako v nove stavbe kot v starejše stavbe, na predavanju bomo pojasnili optimalno izbiro toplotne črpalke glede na stanje stavbe, pregledali pa bomo tudi možnosti pridobitve subvencij za vgradnjo toplotnih črpalk.
Svetovalec: Samo COTELJ 


13:00 do 14:00
Energetsko varčna in kvalitetna osvetlitev doma
Z razvojem tehnologije in prepovedjo prodaje navadnih žarnic na svetilno nitko je postalo kupovanje nadomestnih svetilnih teles prava umetnost. Že kompaktne fluorescenčne sijalke z integrirano predstikalno napravo (po domače varčne žarnice) so omogočale izbiro med različnimi oblikami pa tudi barvami svetlobe, še vedno pa je bil odnos med wati in njihovo svetilnostjo dokaj koherenten.
Pri LED sijalkah pa se srečamo s pojavom različnih svetilnostih pri istih močeh, in do sedaj merodajni watti nam dajejo informacijo le o porabi, ne pa tudi o svetilnosti. Povrhu tega je komercialno dostopnih čedalje več svetilk, kjer svetilnega telesa ne moremo menjati, po preteku življenjske dobe ali okvari je potrebno menjati celo svetilko. Na predavanju bom poskusila razložiti osnovne pojme in podati nekaj nasvetov, kako naj se potrošnik znajde v čedalje večji in čedalje manj pregledani ponudbi, in kako doseči največ z najmanjšo porabo energije.
Svetovalka: Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ 

14:00 do 15:00
Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stavbe
Ogrevanje s toplotno črpalko je eden izmed najnovejših načinov ogrevanja, ki je zelo primeren za dobro izolirane objekte in manj primeren za neizolirane. Investitor mora najti odgovore na vrsto vprašanj o načinih ogrevanja in primernosti njegovega objekta za ta način ogrevanja. Je možno ogrevati samo s TČ ali mora biti kombinacija z drugo kurilno napravo. Dobiti mora odgovore v zvezi s porabo električne energije, stroški vzdrževanja, garancijsko dobo, organizacijo in odzivnostjo servisne službe ter vrsto drugih vprašanj.
Svetovalec: Vladimir BIZJAK 

15:00 do 16:00
Ukrepi proti vlažnosti in plesni v stanovanjski hiši
Pojavom vlage na gradbenih konstrukcijah se je s pravilnim ravnanjem, ukrepanjem s toplotno izolacijo in preprečevanjem toplotnih mostov ter pravilnim prezračevanjem, večinoma možno izogniti. S tem tudi zagotovimo zdravo bivalno okolje.
Svetovalec: Jožef POGAČNIK 

16:00 do 17:00
Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva
V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, zelo pogost energent. Prednost plinskih peči oz. kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicije in zavzemajo relativno malo prostora. Tovrstne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje. Če pa imate starejšo dotrajano plinsko peč ali kotel na kurilno olje, je smiselno preveriti, koliko lahko prihranite z zamenjavo dotrajane peči ter s katerimi dodatnimi ukrepi na ogrevalnem sistemu lahko še dodatno zmanjšate rabo energije v svojem domu.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ 

17:00 do 18:00
Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij
Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti – idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro in tako določiti najboljšo možno rešitev.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ

Petek, 11. november
11:00 do 12:00
Gradnja nizkoenergijske hiše
NEH - nizkoenergijske hiše porabijo za ogrevanje malo toplotne energije. Da to drži tudi v realnosti, ne samo pri izračunu za PGD, moramo zelo paziti na detajle. Ključna stvar pri izvedbi gradnje so torej detajli – pravilno načrtovanje le-teh in seveda pravilna izvedba. 
Svetovalec: Lucjan BATISTA 

12:00 do 13:00
Ogrevanje stanovanjske stavbe in priprava tople vode s toplotno črpalko
Predstavljena bo toplotna črpalka kot sodobni agregat za ogrevanje stanovanjskih stavb in pripravo tople vode. Toplotne črpalke se danes vgrajujejo tako v nove stavbe, kot v starejše stavbne, na predavanju bomo skušali pojasniti optimalno izbiro toplotne črpalke glede na stanje stavbe, govorili pa bomo tudi o možnostih pridobitve subvencije za vgradnjo toplotnih črpalk.
Svetovalec: Samo COTELJ 

13:00 do 14:00
Ukrepi proti vlažnosti in plesni v stanovanjih
Pojavom vlage na gradbenih konstrukcijah se je s pravilnim ravnanjem, ukrepanjem s toplotno izolacijo in preprečevanjem toplotnih mostov ter pravilnim prezračevanjem, večinoma možno izogniti. S tem tudi zagotovimo zdravo bivalno okolje.
Svetovalec: Jožef POGAČNIK 

14:00 do 15:00
Skoraj nič energijske hiše
Ekonomski vidik gradnje skoraj nič energijske hiše. Pravilna zasnova sNEH in pasivnih objektov. Pregled gradbenih sistemov in cena gradnje glede na način gradnje in izbor materialov.
Svetovalec: Aleš Borut IVANKO 

15:00 do 16:00
Sanacija starejše hiše
Ko se odločamo za obsežnejšo prenovo starejše družinske hiše, se pojavlja več dilem, in sicer: kje začeti, energetski pregled stavbe, kje je prioriteta gledano po energetski plati, kako se držati prioritet, ko so glavni dejavnik finance, kako in kje je upravičeno sklepati kompromise, predstavitev izvedbe izolacije ovoja stavbe, predstavitev zamenjave dotrajanega ogrevalnega sistema, možnost pridobivanja kreditov in nepovratnih sredstev Eko sklada. V predstavitvi bomo skozi povprečno enodružinsko hišo poskušali odgovoriti na zgornja vprašanja.
Svetovalec: Lucjan BATISTA 

16:00 do 17:00
Cene energije iz posameznih energentov
V predstavitvi si bomo pogledali, koliko nas stane energija iz posameznih energentov. Skozi cene energije in letno porabo stanovanjske hiše, si bomo ogledali: gibanje cen energentov skozi leta, letni prihranki pri izolaciji starejše hiše, letni prihranki pri zamenjavi energenta, v koliko letih se nam investicija povrne skozi prihranke, kaj nam ponuja EKO sklad. Poskušali bomo najti tudi odgovore na individualna vprašanja.
Svetovalec: Lucjan BATISTA 

17:00 do 18:00
Načrtovanje ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi za toplotne črpalke zrak-voda
Pri zamenjavi ogrevalnega sistema  v stanovanjski stavbi je potrebno upoštevati več dejavnikov. To je posebno pomembno pri odločitvi za ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda. Da bo sistem deloval, kot je potrebno, ga je potrebno ustrezno načrtovati. Pri tem je potrebno narediti izračune, v katerih upoštevamo lastnosti stavbe, število oseb v stavbi in klimatske razmere v okolju, kjer stavba stoji. S takim pristopom se izognemo nepotrebnim problemom zaradi  nezadostnega ogrevanja tako prostorov kot tudi sanitarne vode.
Svetovalec: Drago CVRTILA 

Sobota, 12. november
11:00 do 12:00
Vzroki in odprava plesni v stavbah in na stavbah
Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj.  Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski  problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in  na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se jo dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.
Svetovalka: Carmen HLADNIK PROSENC 

12:00 do 13:00
Finančne spodbude in krediti Eko sklada za okoljske naložbe občanov
Vsi se zavedamo, da s svojim delovanjem močno vplivamo na okolje, v katerem živimo. Naš cilj je udobno bivanje, hkrati pa čim manjši stroški in čim manjši negativni vpliv na okolje.  Ker so investicije v te namene sorazmerno drage, Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad že več let z nepovratnimi  finančnimi spodbudami  in z ugodnimi eko krediti spodbuja okoljske naložbe.  Pogledali bomo, za katere namene občani  kot fizične osebe lahko sredstva pridobijo, kakšen je postopek za pridobitev sredstev  in kakšne so najpogostejše napake  pri vlaganju dokumentov.
Svetovalka: Carmen HLADNIK PROSENC 
        
13:00 do 14:00
Kako saniram objekt skoraj zastonj? – Ekonomičnost sanacije
Energetska sanacija, vendar kaj je prioriteta, energijske izgube, prihranki, primeri izračuna prihrankov in vračilne dobe, subvencije Eko sklada.
Svetovalec: Wadie KIDESS 

14:00 do 15:00
Kako odpraviti zidno plesen?
Kako nastane plesen, kaj predstavlja toplotni most, kako pravilno prezračevati, kako odpraviti zidno plesen, praktični primeri iz prakse.
Svetovalec: Wadie KIDESS 

15:00 do 16:00
Optimalna izbira kurilne naprave
Izbira kurilne naprave, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in njena razgradnja imajo pomemben vpliv na udobje, ekologijo in ekonomijo.
Svetovalec: Andrej SVETINA 

16:00 do 17:00
Prašni delci PM10 in degradirana področja v Sloveniji
Zadnje čase na veliko govorimo o t.i. delcih PM10 in z njimi povezanimi degradiranimi območji v Sloveniji. Prašni delci so tihi ubijalec, katerih delovanja se niti ne zavedamo, so pa krivi za mnogo preranih smrti. Na predavanju si bomo pogledali, kakšni delci so to, kakšne okvare nam povzročijo, od kod pridejo v zrak, kaj lahko sami storimo, da bi njihovo količino zmanjšali, katera področja v Sloveniji so z njimi najbolj onesnažena in kako država oziroma Eko sklad občanom pomagata, da bi njihovo količino zmanjšali.
Svetovalka: Carmen HLADNIK PROSENC 

17:00 do 18:00
Priprava tople vode z obnovljivimi viri energije
Po starem smo bili navajeni sanitarno vodo ogrevati večinoma z električnim bojlerjem ali pogosto s kotlom centralne kurjave na kurilno olje.  Obstajajo pa tudi okolju in denarnici prijaznejši načini priprave tople sanitarne vode. Na predavanju bo podrobneje predstavljena priprava tople vode z obnovljivimi viri energije (biomasa, sončni kolektorji, toplotne črpalke).
Svetovalka: Carmen HLADNIK PROSENC 


Nedelja, 13. november
11:00 do 12:00
Vzroki in odprava plesni v stavbah in na stavbah
Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski  problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in  na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se jo dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.
Svetovalka: Carmen HLADNIK PROSENC 

12:00 do 13:00
Finančne spodbude in krediti Eko sklada za okoljske naložbe občanov
Vsi se zavedamo, da s svojim delovanjem močno vplivamo na okolje, v katerem živimo. Naš cilj je udobno bivanje, hkrati pa čim manjši stroški in čim manjši negativni vpliv na okolje.  Ker so investicije v te namene sorazmerno drage, Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad že več let z nepovratnimi  finančnimi spodbudami  in z ugodnimi eko krediti spodbuja okoljske naložbe.  Pogledali bomo, za katere namene občani  kot fizične osebe lahko sredstva pridobijo, kakšen je postopek za pridobitev sredstev  in kakšne so najpogostejše napake  pri vlaganju dokumentov.
Svetovalka: Carmen HLADNIK PROSENC 

13:00 do 14:00
Stroški ogrevanja
Prikazali bomo: gibanje cen energentov, cene končne energije, cene koristne energije, letne stroške posameznih energentov, prihranke pri zamenjavi energenta. Stroške ogrevanja računamo na dolgi rok, to je za obdobje življenjske dobe kurilne oziroma ogrevne naprave. Pri tem pa moramo razen stroškov energenta upoštevati še investicijo v ogrevalni sistem, stroške vzdrževanja in stroške enega velikega popravila.
Svetovalec: Evgen GÖMBÖS

14:00 do 15:00
Enostavni energetski ukrepi
Starejše zgradbe so se gradile v času nižjih cen energentov, zato se je rabi energije namenjalo manj pozornosti. Kljub današnjim višjim cenam energentov pa se včasih izkaže, da večje investicije niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Z enostavnimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, ali pa stroški izvedbe niso visoki, lahko zmanjšamo strošek za energijo.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ 

15:00 do 16:00
Celovita obnova enodružinske hiše
Enodružinske hiše, ki smo jih (večinoma lastnoročno) gradili v drugi polovici prejšnjega stoletja, ne ustrezajo več današnjim tehničnim in bivanjskim standardom. So energijsko potratne, ne zagotavljajo visokega bivalnega ugodja in so pogosto tudi nefunkcionalne. Na primeru obnove tipične tovrstne hiše bomo prikazali potrebne gradbeno-tehnične ukrepe pri prenovi, potenciale za izboljšanje prostorsko-funkcionalne razporeditve ter osvetlili možnosti za pridobitev finančne spodbude Eko sklada.
Svetovalec: Jernej MARKELJ 

16:00 do 17:00
Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij
Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti – idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro in tako določiti najboljšo možno rešitev.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ

17:00 do 18:00
Varčevanje z vodo in učinkovita priprava tople sanitarne vode
Premalo se zavedamo, kako dragocena dobrina je voda. V kuhinji in kopalnici pogosto porabimo več vode, kot je v resnici potrebujemo. Na predavanju boste spoznali, kako lahko z upoštevanjem enostavnih nasvetov pričnete varčevati z vodo. Izvedli boste tudi, kateri so najprimernejši sistemi za pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu.
Svetovalec: Patricjo BOŽIČ

Novice

31.05.2023

Mladi arhitekti, izkoristite priložnost!

MLADI ARHITEKTI POZOR! Pridružite se nam na Sejmu Ambient in Dom plus!
Preberi več >>
26.04.2023

Prijave za Sejem Ambient in Dom plus 2023 odprte!

Sejem Ambient in Dom plus 2023 bo potekal od 8. do 12. novembra 2023
Preberi več >>
10.10.2022

Sejma uspešno izpeljana

31. Ambient Ljubljana in 5. Dom Plus sta uspešno za nami!
Preberi več >>
Arhiv novic »